Společenství pro dům Nad Opatovem

    Aktuality
       -> Archiv zpráviček
       -> Diskuzní fórum
       -> Ankety

    Správa domu
       -> Hlášení poruchy
       -> Revize objektu

    Platební morálka
       -> Vyúčtování 2023

    Stanovy

    Výbor

    Kontrolní komise

    Shromáždění

    Projekty

    Ke stažení

poslední aktualizace:
12.07.2024 14:07


Valid HTML 4.01 Transitional

 

ARCHIV ZPRÁVIČEK

 

starší událost 25.12.2020
Odečty bytových vodoměrů
Náhradní termín odečtů je stanoven na 18.01.2021 od 19:00 vzestupně podle čísel neodečtených bytů.

Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2020 se bude konat v termínech:
vchod 2030čtvrtek 7. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 3, 9, 16
vchod 2029pátek 8. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 57
vchod 2028pondělí 11. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 66, 69, 79
vchod 2027úterý 12. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 98, 106, 119
vchod 2026středa 13. ledna 2021 od 18:30
Změna termínu je možná pouze emailem. Jaký než fyzický odečet vodoměrů není akceptován.

starší událost 28.12.2020
Předměty nepatřící do kontejnerového stání
| lyže | sušák | TV | TV | TV | kufry | koberec | koberec | krabice

nová událost 01.12.2020
dodržování NOZ – hlášení nájemníků
Žádáme vlastníky, kteří pronajímají své byty o dodržování NOZ §1177; a to formou emailu: příjmení a jméno nájemců, kontaktní telefon, datum zahájení pronájmu, celkový počet osob v bytě (pouze jména osob starších 15 let), datum poučení nájemce o provozu bytového domu.

starší událost 22.10.2020
Revize plynových spotřebičů, pouze v bytech 3+1
Revize v 1. termínu neproběhla v bytech: 19, 38, 55, 59, 69, 124, 148
Náhradní termín je 02.11.2020 od 16:30

starší událost 22.10.2020
Revize plynových spotřebičů, pouze v bytech 3+1
Revize plynových spotřebičů v bytech je nutné provádět v 3. letých intervalech a je dána zákonem.
Níže uvedený termín není možné měnit a v případě nepřítomnosti je nutné vyčkat na vyhlášení náhradního termínu. 2. náhradní termín bude hrazen vlastníkem bytové jednotky v plné výši.
! ! ! V případě neumožnění revize bude vůči bytové jednotce postupováno dle zákona.
V případě že plynový spotřebič již nepoužíváte, oznamte tuto skutečnost emailem

vchod 2030čtvrtek 22. října 2020 od 16:15 do 16:45
vchod 2029čtvrtek 22. října 2020 od 16:45 do 17:30
vchod 2027čtvrtek 22. října 2020 od 17:30 do 18:00
vchod 2026čtvrtek 22. října 2020 od 18:00 do 18:45
vchod 2028čtvrtek 22. října 2020 od 18:45 do 19:15


starší událost 20.12.2019
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2019 se bude konat v termínech:
vchod 2030pondělí 6. ledna 2020 od 18:30
vchod 2029úterý 7. ledna 2020 od 18:30
vchod 2028čtvrtek 9. ledna 2020 od 18:30
vchod 2027pátek 10. ledna 2020 od 18:30
vchod 2026pondělí 13. ledna 2020 od 18:30

starší událost 10.12.2019
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 10.12.2018 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 24.09.2019
Topení ve vchodech 2030 a 2029
V úterý 24.09.2019 byla vlastníkům vchodů 2030, 2029 a části 2028 odeslána SMS zpráva se žádostí o potvrzení přijení všech radiátorů v bytě ke stoupačkám.
K 01.10.2019 17:00 přišla reakce pouze od 65 ze 70 bytů!
Chybí reakce od bytů:
vchod 2030 = 1, 4, 13, 20, 22
vchod 2029 = 37
Pro vysvětlení situace popisujeme celou událost:
V 21. května 2019 požádal některý z vlastníků o uzavření a kompletnímu vypuštění topného systému pro byty G+2G vchodů 2029+2030, a stoupačky v obývacím pokoji vchodů 2028+2029+2030.
Důvodem nejspíše byly práce na radiátoru v bytě. BOHUŽEL, opomněl nutnost topný systém opět napustit.
Tím, že porušil nařízení informovat výbor i vlastníky o této události, způsobil na začátku topné sezóny 2019/2020 značné komplikace.
Na základě této události bude jakákoliv rekonstrukce v bytech vlastníků podléhat schválení výboru (případně i kontrolní komise) a neplnění této povinnosti bude finanční trestáno!!!

starší událost 05.07.2019
Report email
Na emailové adresy vlastníků byl odeslán informační email č. 20190705 s informacemi o vyúčtování, NOZ, Sandře, apod.

starší událost 01.05.2019
Vyúčtování 2018
Elektronická distribuce vyúčtování rok 2018 byla zahájena. Ke dni 01.08.2019 chybí vyřešit 13 plateb vyúčtování.

starší událost 01.12.2018
Plánovaná výměna bytových vodoměrů
V lednu 2019 proběhne plánovaná výměna bytových vodoměrů. Přesný termín bude oznámen na nástěnce, emailem a v SMS.

starší událost 08.06.2018
Odstávka teplé vody
Odstávka dodávky teplé vody v našem domě se dle informací Pražské teplárenské uskuteční od 18.07.2018 do 20.07.2018.

starší událost 01.05.2018
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 22.05.2018 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků.
Hlavním bodem programu bude info o ukončení revitalizace.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 01.02.2018
Bytové digestoře
V rámci rekonstrukce vzduchotechniky budou v bytech s původní digestoří vyměněny za typ vlastním motorem. Napájení digestoře bude z bytového rozvodu.

starší událost 29.01.2017
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 23.02.2017 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem programu bude info o průběhu a pokračování revitalizace.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 20.12.2016
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody se bude konat v termínech:
vchod 2030pondělí 2. ledna 2016 od 18:30
vchod 2029úterý 3. ledna 2016 od 18:30
vchod 2028čtvrtek 5. ledna 2016 od 18:30
vchod 2027pátek 6. ledna 2016 od 18:30
vchod 2026pondělí 9. ledna 2016 od 18:30

starší událost 09.11.2016
Závady a potíže při rekonstrukci
Prosíme vlastníky aby nahlašovali výboru jakoukoliv závadu či problém při probíhající revitalizaci domu.
Přehled nahlášených najdete zde a popis postup prací zde

starší událost 04.10.2016
Uzavření vchodů směrem k hotelu
Po konzultaci se stavební firmou a dozorem stavby bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto o uzavření vchodů od hotelu. Z bezpečnostně-technických důvodů je pro statiku lešení nutné postavit nosnou část v prostoru u zvonků.
Opatření bylo zrušeno

starší událost 21.09.2016
Shromáždění vlastníků
Ve středu 21.09.2016 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bylo schválení řešení vzduchotechniky, čerpání úvěru vs dotace a informace o stavu revitalize.
Statistiky přítomnosti vlastníků na shromáždění ukazují na tyto problémové byty:
17, 44, 91, 121, 122, 149 (0 - 2 účasti ze 16)

starší událost 25.08.2016
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 21.09.2016 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem programu bude výběr řešení vzduchotechniky a financování.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 01.07.2016
Odstávka teplé vody
Odstávka dodávky teplé vody v našem domě se dle informací Pražské teplárenské uskuteční od 11.07.2016 do 14.07.2016.

nová událost 10.06.2016
REKONSTRUKCE DOMU
V několika příštích týdnech budou zahájeny práce na rekonstrukci našeho domu. Jedná se o tyto hlavní části: střecha, okna, fasáda.
Důsledně sledujte domovní nástěnku a tyto stránky.
Důležité provozní info č.1
Termíny výměny oken - dle bytů - dokončeno. V několika bytech chybí doinstalovat vnitřní okenní žaluzie.
Termíny výměny kabelů - dokončeno.
Termíny proměření nových kabelů:
2030úterý 30.08.2016 od 08:30
2029úterý 30.08.2016 od 13:00
2028středa 31.08.2016 od 08:30
2027středa 31.08.2016 od 13:00
2026čtvrtek 01.09.2016 od 08:30
Postupovat se bude od horních patech směrem dolů.
starší událost 09.06.2016
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 09.06.2016 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bylo schválení nových stanov a rekonstrukce domu, představená týmem odborné firmy.
Podklady a informace o shromáždění najdete na portálu vlastníků.
Statistiky přítomnosti vlastníků na shromáždění ukazují na tyto problémové byty:
121, 122, 17, 43, 91, 149 (0 - 1 účast ze 14)

starší událost 06.06.2016
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 09.06.2016 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bude schválení revitalizace domu, tzn. výměna oken, zateplení pláště a střechy. A také schválení úpravy stanov pro soulad s NOZ.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 06.06.2016
Vyúčtování roku 2015 - přeplatky a nedoplatky
Splatnost nedoplatků a nahlášení čísla účtu pro zaslání přeplatků bylo 31.05.2016.
Doposud nevyúčtované byty: 9, 17, 20, 43, 44, 45, 53, 59, 77, 91, 118, 119, 122, 145, 148

starší událost 16.03.2016
Vyúčtování roku 2015
Dnes bylo dokončeno zpracování vyúčtování nákladů za rok 2015 a předáno k distribuci. Vlastníci, kteří oznámili výboru svou emailovou adresu, dostali elektronický přístup k dokumentu vyúčtování, ostatní vlastníci obdrželi vyúčtování v papírové formě do poštovních schránek v domě.

starší událost 20.01.2016
Odečet bytových vodoměrů - náhradní termín
Odečet všech 310 bytových vodoměrů dokončen.

starší událost 11.01.2016
Odečet bytových vodoměrů - náhradní termín
V 1. kole odečtů bytových vodoměrů studené a teplé vody bylo zpracováno 141 bytů.
Chybí provést odečet v bytech: 24, 44, 53, 57, 72, 110, 113, 114, 125, 129, 130, 134, 140, 148

starší událost 18.12.2015
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody se bude konat v termínech:
vchod 2030pondělí 4. ledna 2016 od 18:30
vchod 2029úterý 5. ledna 2016 od 18:30
vchod 2028středa 6. ledna 2016 od 18:30
vchod 2027čtvrtek 7. ledna 2016 od 18:30
vchod 2026pátek 8. ledna 2016 od 18:30

starší událost 15.12.2015
Shromáždění vlastníků
V úterý 15.12.2015 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program byla revitalizace domu, představená týmem odborné firmy.
Podklady a informace o shromáždění najdete na portálu vlastníků.
Statistiky přítomnosti vlastníků na shromáždění ukazují na tyto problémové byty:
121, 122, 17, 43, 91, 149 (0 - 1 účast ze 14)
44, 71, 7, 32, 33, 53, 79, 96, 98, 99, 113, 118, 138, 148 (2 - 3 účasti ze 14)

starší událost 30.11.2015
Shromáždění vlastníků
V úterý 15.12.2015 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bude revitalizace domu, tzn. výměna oken, zateplení pláště a střechy.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.

starší událost 31.08.2015
Nadměrný odpad a jeho ukládání
Poslední dobou se množí případy ukládání nadměrného odpadu, patřícího do sběrného dvora, do kontejnerového stání SVJ. Identifikovaní vlastníci budou pokáráni a pokutováni.


starší událost 22.05.2015
Letní odstávka dodávky teplé vody
Dle informačního dopisu Pražské teplárenské proběhne v našem domě letní odstávka dodávky teplé vody v termínu 10.08.2015-16.08.2015

starší událost 12.05.2015
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 12.05.2015 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků za účasti 96 bytů s 65,37% hlasy.
Grafické vyjádření účasti, dokument prezentace a zápis (po ověření) najdete na portálu SVJ.
Dlouhodobá statistika účasti na shromáždění ukazuje byty s velmi nízkou účastí. Ze 13 evidovaných shromádění je 0% účast u bytů 121 a 122, pod hranicí 10% jsou byty 17 (SBD Pokrok), 43 (SBD Pokrok), 91 a 149. Naopak 100% účast má 22 bytů.

starší událost 19.04.2015
Montáž měřičů tepla
Montáž měřičů tepla v bytech byla dokončena ve 154 ze 155 bytů.

starší událost 20.03.2015
Distribuce vyúčtování roku 2014
Zpracování vyúčtování roku 2014 bylo dokončeno. Elektronickou verzi najdou vlastníci na web portálu vlastníků.
Vlastníci kteří email nemají nebo jej výboru SVJ neposkytli, dostali vyúčtování v papírové formě do poštovní schránky.

starší událost 03.03.2015
Montáž měřičů tepla
Montáž měřičů tepla v bytech se bude konat v nasledujících termínech:
vchod 2030středa 18. března 2015 od 08:00 do 10:30
vchod 2029sobota 14. března 2015 od 13:30 do 18:00
vchod 2028pátek 27. března 2015 od 16:00 do 20:00
vchod 2027pátek 27. března 2015 od 12:00 do 16:00
vchod 2026pátek 27. března 2015 od 08:00 do 12:00
Změnu termínu si můžete domluvit na telefonním čísle 737673021.

starší událost 01.03.2015
Distribuce vyúčtování roku 2014
Vyúčtování roku 2014 je téměř před dokončením. V průběhu března 2015 dostanou vlastníci emailovou výzvu k vyzvednutí elektronické verze vyúčtování roku 2014 z portálu vlastníků.
Vlastníci kteří email nemají nebo jej výboru SVJ neposkytli, dostanou vyúčtování v papírové formě osobně nebo do poštovní schránky.

starší událost 20.01.2015
Odečet bytových vodoměrů
Odečet všech 310ks bytových vodoměrů byl úspěšně dokončen.

starší událost 12.12.2014
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody se bude konat v nasledujících termínech:
vchod 2030pondělí 5. ledna 2015 od 18:30
vchod 2029úterý 6. ledna 2015 od 18:30
vchod 2028středa 7. ledna 2015 od 18:30
vchod 2027čtvrtek 8. ledna 2015 od 18:30
vchod 2026pátek 9. ledna 2015 od 18:30

starší událost 21.11.2014
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 20.11.2014 proběhlo shromáždění vlastníků za účasti 97 bytů s 66,62% hlasy, což je nejslabší účast za posledních 6 let.
Grafické vyjádření účasti, dokument prezentace a zápis (po ověření) najdete na portálu SVJ.

starší událost 20.11.2014
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 20.11.2014 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků. Místem konání je jídelna Klubu seniorů Křejpského 1502.
Pozvánka je vyvěšena na domovní nástěnce, její elektronická verze a finanční podklady na portálu SVJ.

nová událost 11.11.2014
Indikátory tepelných nákladů
Informace o pořízení a montáži indikátorů topných nákladů bude prezentována na shromáždění vlastníků. Vyhláška č. 237/2014 Sbírky byla vydána teprve 7.11.2014 a určuje parametry pro měrné ukazatele tepelné energie.

starší událost 19.08.2014
Revize plynových zařízení
Ve dnech 22. a 23. září 2014 proběhla pravidelná revize plynových zařízení v našem domě, týkající se pouze bytů 3+1.
20262027202820292030
22.09.2014 16:45-17:3022.09.2014 17:30-18:0022.09.2014 18:00-18:45 23.09.2014 17:00-17:4523.09.2014 17:45-18:15
Časový rozpis byl též vyvěšen na domovní nástěnce a vlastníci byli informováni emailem.
Revize byla dokončena začátkem října 2014.

starší událost 10.08.2014
Zničení skleněné stříšky vchodu 2026
V zatím neurčeném čase došlo k pádu květinového truhlíku na skleněnou stříšku vchodu 2026 ve směru k metru.
Následky si můžete prohlédnout ve fotodokumentaci.

starší událost 02.06.2014
Letní odstávka dodávky teplé vody
Odstávka dodávky teplé vody dle informací Pražské teplárenské se uskuteční 11.08.2014.

starší událost 16.05.2014
Vyúčtování roku 2013
Vyúčtování roku 2013 je v distribuci elektronickou a pro vlastníky bez emailu i papírovou formou.

starší událost 14.05.2014
Shromáždění vlastníků
Shromáždění vlastníků se konalo ve středu 14.05.2014 od 18:00 v jídelně KLUBU SENIORŮ Křejpského 1502.
Shromáždění se zúčastnilo 108 bytů s 6390 hlasy (=72,90%) při prezenci (z 155 bytů a 8765 hlasů).

starší událost 23.01.2014
Dotazník k revitalizaci domu
Na shromáždění vlastníků obdrželi všichni zúčastnění dotazník k revitalizaci domu s otázkami týkajícími se: oken, topení, lodžií apod.
Dotazník doposud neodevzdaly tyto byty:
2029 / 532026 / 1452026 / 149

starší událost 23.12.2013
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody se bude konat v nasledujících termínech:
vchod 2030středa 8. ledna 2014 od 18:30
vchod 2029čtvrtek 9. ledna 2014 od 18:30
vchod 2028pondělí 13. ledna 2014 od 18:30
vchod 2027úterý 14. ledna 2014 od 18:30
vchod 2026středa 15. ledna 2014 od 18:30

starší událost 05.09.2013
Shromáždění vlastníků
Shromáždění vlastníků se bude konat ve čtvrtek 19.09.2013 od 18:00 v jídelně KLUBU SENIORŮ Křejpského 1502.
Koná se z důvodu nutnosti rozhodnutí vlastníků o revitalizaci objektu a odstoupení části výboru z funkce.
Pozvánku a program si můžete přečíst zde, na domovní vývěsce u výtahu a také jste jej obdrželi do svých poštovních schránek.
Účast je dle stanov SVJ povinná - osobní nebo zastoupení formou plné moci.

starší událost 16.05.2013
Shromáždění vlastníků
Shromáždění vlastníků se proběhlo ve čtvrtek 16.05.2013 od 18:00 v jídelně KLUBU SENIORŮ Křejpského 1502.
Zúčastnilo se 114 bytů, což představuje 6589 hlasů = 75% z možných.
Graf poměrů účastí za posledních 6 shromáždění si zobrazíte zde

starší událost 01.12.2012
Výměna vodoměrů SV a TUV
Výměna vodoměrů byla dokončena.

starší událost 04.04.2012
Shromáždění vlastníků
Dne 04.04.2012 se konalo shromáždění vlastníků. Zápis ze shromáždění je před dokončením. Na základě emotivního obsahu shromáždění budou dokumenty tykající se pozemků a interních záležitostí SVJ publikovány na neveřejném portálu SVJ. Pro přihlášení je nutná autorizace.

starší událost 26.03.2012
Shromáždění vlastníků
Dne 04.04.2012 od 18:00 se v jídelně KLUBU SENIORŮ Křejpského 1502 koná shromáždění vlastníků. Pozvánku a program si můžete přečíst zde, na domovní vývěsce u výtahu a také jste jej obdrželi do svých poštovních schránek.
Účast je dle stanov SVJ povinná - osobní nebo zastoupení formou plné moci.

starší událost 20.03.2012
Měsíční předpis
Od 1.1.2012 platí nový předpis záloh. Vlastníci bytů jej obdrželi buď elektronicky-formou emailu nebo v papírové formě přímo do poštovní schránky. K polovině března 2012 stále ještě několik vlastníků neupravilo své trvalé příkazy. Žádáme tyto spoluvlastníky o brzkou nápravu.

starší událost 30.12.2011
 
Ať nový rok 2012
splní Vaše tajná přání,
ať anděl Vaše cesty chrání
a problémy ať se Vás straní.
Šťastný nový rok 2012!

starší událost 29.12.2011
Odečet stav vodoměrů studené a teplé vody
V 1. polovině ledna 2012 dojde k odečtu vodoměrů studené a teplé vody v bytech, odečet bude provádět osoba pověřená výborem SVJ. Každý vlastník dostane doklad o provedeném odečtu. Přesný termín bude oznámen emailem a vyvěšen na domovní vývěsce.

starší událost 29.12.2011
Nový předpis záloh
Od 1. ledna 2012 platí nový předpis záloh. Pro většinu vlastníků je vyšší než stávající. Důvodem je zvýšení ceny vody, tepla a energii, a take DPH. Vlastníci kteří platí přes SIPO nebo inkasem České spořitelny budou mít platbu automaticky změněnou, ostatní vlastníci platící trvalým bankovním příkazem nebo jinou formou, si musí upravit výši platby sami.

starší událost 11.04.2011
Dokumenty k tepelnému auditu a parkovacím zónám
Na základě informace oznámené na shormáždění vlastníků dáváme vlastníkům k dispozici dokumentaci z provedeného tepelného auditu objektu a plánům parkovacích zón od Jihoměstské parkovací.
Přístup k dokumentům je pouze po ověření vlastníka.

starší událost 21.03.2011
Shromáždění vlastníků (účast 69% v podílu=107 bytů)
Ve středu 30.03.2011 se bude konat shromáždění vlastníků v jídelně Klubu seniorů, Křejpského 1502. Prosíme všechny vlastníky o účast. Na pořadu bude rozpočet 2011 a volba kontrolní komise SVJ.
dokumenty: pozvánka

!!! Upozorňujeme na povinnost vlastníka zúčastnit se shromáždění vyplývající ze stanov Společenství ( článek XIV. - Práva a povinnosti člena společenství, bod 2b )

starší událost 27.01.2010
Úhrada měsíčního předpis záloh a služeb
Od 1. ledna 2010 platí nový předpis záloh a tak je nutné aby vlastníci platící bankovním převodem změnili částku na trvalém příkazu. Ke dni 27.01.2010 zaplatilo 10 vlastníků nesprávnou částku.

starší událost 01.01.2010
Odečet bytových vodoměrů
Od 18.01.2010 probíhají odečty bytových vodoměrů. Ke dni 27.01.2010 chybí odečíst 2 byty.

starší událost 14.12.2009
Distribuce nových předpisů
Dne 14.12.2009 začala distribuce nových předpisů záloh. Předávání probíhá oproti podpisu. Pokud máte zájem o elektronickou verzi email, stačí poslat žádost.

starší událost 07.10.2009
Volba nového výboru
Na shromáždění vlastníků bylo odhlasováno složení nového výboru SVJ. Na návrh vlastníků byl navržen současný výbor, všichni členové mají chuť pokračovat v práci pro dům. Návrh byl shromážděním přijat.

Dále bylo na shromáždění diskutována forma placení předpisu záloh. Kontrolní komisí byla doporučena platba inkasem z účtu České spořitelny (oficiální název "souhlas s inkasem") pro vlastníky s účtem v tého bance, pro ostatní je zde možnost využít službu SIPO, kterou poskytyje Česká pošta.

starší událost 07.10.2009
Shromáždění vlastniků
Ve středu 07.10.2009 se bude konat shromáždění vlastníků v jídelně Klubu seniorů, Křejpského 1502. Prosíme všechny vlastníky o účast. Na pořadu bude rozpočet 2010 a volba výboru SVJ.
dokumenty: pozvánka

!!! Upozorňujeme na povinnost vlastníka zúčastnit se shromáždění vyplývající ze stanov Společenství ( článek XIV. - Práva a povinnosti člena společenství, bod 2b )

starší událost 23.07.2009
Distribuce vyúčtování 2008 II.
Ke dni 23.07.2009 si elektronickou verzi vyúčtování vyžádalo 65 bytů. Pokud máte emailovou adresu a máte o elektronické vyúčtování (PDF v emailu) zájem neváhejte nám napsat.

starší událost 17.07.2009
Distribuce vyúčtování 2008
Během posledního týdne byly provedeny poslední kontroly položek vyúčtování služeb roku 2008. A byla zahájena jeho distribuce elektronickou formou. Vlastníci, kteří poskytli emailovou adresu mohou vyúčtování obdržet elektronicky-stačí požádat. Vyúčtování v papírové formě bude distribuováno do poštovních schránek cca 25. července 2009.

starší událost 01.06.2009
Distribuce vyúčtování elektronickou formou
Pokud máte zájem o zaslání elektronické verze vyúčtování / je to ekologické :-) /, využijte kontaktní formulář, kde uvedete číslo bytu a správně vyplníte emailovou adresu. Tím potvrdíte váš zájem o zaslání vyúčtování na email. Děkujeme.

starší událost 05.05.2009
Změna vlastnického podílu SBD Pokrok
Od května 2009 vlastní SBD Pokrok v našem domě již jen 4 byty (1x G a 3x 3+1), což představuje 260 hlasů.

starší událost 23.04.2009
Úprava formy placení předpisu vlastníky
V současné době jsou akceptovány všechny formy placení měsíčního předpisu. Vzhledem k roztříštěnosti těchto variant byla ve spolupráci s kontrolní komisí dohodnuta možná úprava forem plateb. Nyní se platbám používá "souhlas s inkasem z České spořitelny-61bytů, SIPO-48bytů, SBD Pokrok-5bytů. Zbývající byty platí různě (17bytů převodním příkazem z České spořitelny, 21bytů převodním příkazem z jiných bank, 3byty složenkou na účet).
Pokud jste mezi vlastníky, kteří platí převodním příkazem, prosíme o zvážení možnosti přechodu na jinou formu (souhlas s inkasem nebo SIPO). V případě zájmu kontaktujte kontaktujte p. Kapka (70/2028) z výboru SVJ, děkujeme.

starší událost 01.04.2009
Zápis z podzimního shromáždění vlastníků
Byl dokončen, stvrzen ověřovatelem zápis a byla zahájena výroba 155kopií zápisu ze shromáždění vlastníků z 26.11.2008.
viz zápisy shromáždění

starší událost 31.03.2009
I.-III./2009 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Kontrola průběhu rekonstrukce vchodů. Společná schůze s kontrolní komisí. Návrh na úpravu formy placení předpisu vlastníky. Uzavření hospodaření roku 2008.
viz zápisy výboru

starší událost 26.11.2008
Shromáždění vlastniků
Upozorňujeme na povinnost vlastníka zúčastnit se shromáždění vyplývající ze stanov Společenství ( článek XIV. - Práva a povinnosti člena společenství, bod 2b )

starší událost 26.11.2008
Shromáždění vlastniků
Ve středu 26.11.2008 se bude konat shromáždění vlastníků v jídelně Klubu seniorů, Křejpského 1502. Prosíme všechny vlastníky o účast. Na pořadu bude důležitá otázka revitalizace domu.
dokumenty: pozvánka ( PDF ), plná moc ( PDF )

starší událost 08.11.2008
XVIII.-XX./2008 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Příprava shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 04.09.2008
Vyúčtování 2007 - aktuální stav
Ve vyúčtování za rok 2007 zbývá vyrovnat platby 11 bytů. 6 přeplatků a 5 nedoplatků. Bohužel někteří vlastníci vůbec nekomunikují.

starší událost 12.08.2008
Vyúčtování 2007
Ve vyúčtování za rok 2007 zbývá vyrovnat platby 67 bytů. Někteří vlastníci vůbec nereagují na způsob vyrovnání přeplatku, někteří nedoplatek posílají i 2x :-)

starší událost 12.08.2008
XII.-XVII./2008 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Řešené podnětů od vlastníků, postup rekonstrukce vchodů 2029-2026.
viz zápisy výboru

starší událost 07.06.2008
Pražská teplárenská informuje
Plánovaná letní odstávka dodávky teplé vody se pro rok 2008 NETÝKÁ oblasti Chodova - nad Opatovem.

starší událost 28.05.2008
IX.-XI./2008 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Konzultace zápisu ze shromáždění. Společné jednání s kontrolní komisí.
viz zápisy výboru

starší událost 09.06.2008
Distribuce vyúčtování 2007
Vyúčtování za rok 2007 si převzalo již 154 bytů. Část byla převzata na shromáždění vlastníků, část elektronicky emailem a zbytek převzatých byl osobně. Prosíme vlastníky kteří si vyúčtování ještě nepřevzali o zkontaktování a návrh termínu převzetí.
Jedná se o byty: 145

starší událost 17.04.2008
Shromáždění vlastniků
Ve čtvrtek 17.04.2008 se od 18:00 konalo shromáždění vlastníků. Při prezentaci došlo i předávání vyúčtování za rok 2007. Shromáždění probíhalo dle programu, ale projednávání jednotlivých bodů trvalo déle než byl časový plán. Bohužel na poslední hlasování o harmonogramu nástavby již mnoho vlastníků nebylo přítomno.
Přes intenzivní snahu o účast co největšího počtu vlastníků se zúčastnilo pouze 103 ze 155 bytů.
vchod20262027202820292030 
bytů2018242219= 103 = 66%
hlasů1073978139213001130= 5873 = 67%

starší událost 05.04.2008
VII.-VIII./2008 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Finalizování vyúčtování domu. Jednání s novou účetní pí. Horynovou. Příprava shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 25.03.2008
Nové poštovní schránky a vstupní dveřní karty ve vchodech 2029 a 2028
Prosíme vlastníky o vyzvednutí klíčků od nových schránek a převzetí vstupních karet od vchodů. Původní schránky budou po převzetí všech nových klíčků odstraněny. Aktivace kartového systému bude koncem týdne (27.-28.3.2008). Převzít klíčky a karty může pouze vlastník nebo jeho zástupce s plnou mocí.
Vchod 2029 předává p. Pešta, byt 42.
Vchod 2028 předává p. Kapek, byt 70.

starší událost 17.03.2008
IV.-VI./2008 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Příprava vyúčtování domu, Příprava shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 26.01.2008
Odečty vodoměrů
Ke dni 26.01.2008 bylo odečteno 152 bytů. Zbývají byty č. 43, 144 a 150.

starší událost 22.01.2008
III./2008 schůze domovního výboru
Na schůzi výboru byli přizvání zástupci kontrolní komise (p. Vorel, p. Vítkovský) k projednání obsahu smlouvy o nástavbě.
viz zápisy výboru

starší událost 16.01.2008
Odečty vodoměrů - náhradní termín
Náhradní termín odečtů stavu vodoměrů bude probíhat ve čtvrtek 24.01.2008 od 17:00 do 19:00 hodin.

starší událost 15.01.2008
I. a II./2008 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Přehled odečtu vodoměrů v bytech (u neobvyklé spotřeby budou vlastníci kontaktováni). Projednávání projektu nástavby.
viz zápisy výboru

starší událost 09.01.2008
Odečty vodoměrů
Odečty stavu vodoměrů pro vyúčtování roku 2007 budou probíhat v následujících termínech od 17:00 do 19:00 hodin.

vchod20302029202820272026
termín10.01.200811.01.200814.01.200815.01.200816.01.2008

Jako doklad o provedeném odečtu obdržíte příslušný protokol. Umožněte prosím odečtovým pracovníkům přístup k vodoměrům. V případě, že vlastníci byt pronajímají, prosíme o předání informací podnájemníkům.

starší událost 01.01.2008
Nový rok 2008
Přejeme všem vlastníkům hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v Novém Roce 2008. Pro náš dům bude tento rok také významný důležitým rozhodnutím, které se týká realizace nástavby.

starší událost 12.12.2007
XXVII. az XXIX./2007 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu. Společná schůze výboru a kontrolní komise. Padlo rozhodnutí ohledně nesprávných plateb předpisů. Bude účtován administrativní poplatek za nesprávnou částku či variabilní symbol, a také při nezaplaceném předpisu v řádném termínu.
viz zápisy výboru

starší událost 09.12.2007
Platnost nových předpisů
Prosíme všechny vlastníky, kteří platí předpis jiným způsobem než přes SIPO nebo inkaso České spořitelny, aby zvážili možnost přechodu na některou z těchto forem úhrady předpisu. Zjednoduší se přehled o platbách a sníží náklady na bankovní poplatky. Děkujeme.

starší událost 01.12.2007
Distribuce nových předpisů
Dnem 01.12.2007 byla zahájena distribuce nových předpisů platných od 01.01.2008. Byla nabídnuta možnost jeho zaslání elektronickou cestou ve formátu PDF. Od 03.12. bude předpis vhazován do poštovních schránek.
K 5.12. bylo posláno 61 předpisů emailem.

starší událost 07.11.2007
XXV. a XXVI./2007 schůze domovního výboru
Běžná agenda provozu domu, odsouhlasení nových předpisů pro rok 2008.
viz zápisy výboru

starší událost 31.10.2007
XXIII. a XXIV./2007 schůze domovního výboru
Kontrola postupu prací na rekonstrukci vchodů, příprava setkání s kontrolní komisí, běžná agenda provozu domu, kontrola průběhu podpisové akce (vyřazení bývalých výtahových strojoven z elektro-revizí, užívání předsíněk před byty které spolu sousedí, změna užívání společných prostor, odprodej nevyužívaných domovních prostor).
viz zápisy výboru

starší událost 16.07.2007
vyúčtování 2006
Ke dni 15.07.2007 si vyúčtování nepřevzalo a na výzvy vůbec nereagovalo 11 bytů. V  současné době je vyrovnáno 24 ze 45 nedoplatků a zpětná reakce na způsob vyrovnání přeplatků je od 62 bytů.

starší událost 30.06.2007
ukončení spolupráce se správcovskou firmou TRIGEMA
Ke dni 30.06.2007 bude ukončena spolupráce se správcovskou firmou Trigema. Výbor k tomuto kroku dospěl po několiměsíční nespokojenosti s činností odváděnou na našem objektu. Pozdější termín vyúčtování byl rovněž způsobem neshodou ve zpracování (i přes ujišťování o správnosti, byly nalezeny zásadní chyby ve vyúčtování vody).
Během července a srpna 2007 bude jmenován "domovník" na kterého bude možné se obracet s technickou správou domu, může být jednotlivým vlastníkům nápomocen s drobnými opravami v bytech (již mimo rámec správy objektu).

starší událost 29.06.2007
distribuce vyúčtování roku 2006
Ke dni 29.06.2007 bylo předáno 122 vyúčtování. Bylo předáno osobně nebo posláno emailem. 23 vlastníků vůbec nereagovalo na možnost osobního předání, někteří ani na emailovou výzvu.

starší událost 19.06.2007
XVIII./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 12.06.2007
XVII./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 10.06.2007
Distribuce vyúčtování roku 2006
Po všech urgencích na změny tiskového výstupu a nalezení zásadních chyb ve výpočtu nákladů na studenou vodu se výbor rozhodl zpracovat vyúčtování roku 2006 vlastnímy silami a proto bude distribuce zahájena dne 10. června 2007. Obálka obsahuje sestavu vyúčtování roku 2006, formulář k vyrovnání platby, rozpis vyúčtování tepla a vody od I.RTN.

starší událost 06.06.2007
XVI./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu, odsouhlasení finálního zápisu shromáždění vlastníku konaného 14.06.2006, odsouhlasení opraveného vyúčtování roku 2006 (chyby ze strany I.RTN a nedostatky v tiskovém výstupu od správce-Trigemy).
viz zápisy výboru

starší událost 24.05.2007
Vyklizení společných prostor
Dne 14.06.2007 proběhne vyklizení společných prostoru domu od nepatřičných věcí. Bude přistaven kontejner a 2 pracovníci vyklízecí firmy naloží určený odpad.

starší událost 03.05.2007
XI./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu, zpracování a dolaďování zápisu ze shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 24.04.2007
Shromáždění vlastníků
V úterý 24. dubna 2007 proběhlo shromáždění vlastníků v Klubu seniorů Křejpského. Přes avizovanou potřebu co největší účasti vlastníků se dostavili zástupci "pouze" 101 bytů (=5981 hlasů=65%):
vchod20262027202820292030
počet zúčastněných bytů2019171926

dokumenty: pozvánka ( PDF ), plná moc ( PDF )

starší událost 07.03.2007
IV. - IX./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 31.03.2009
Změna podílu SBD Pokrok
Dle informací z oddělení evidence v SBD Pokrok přechází od 01.04.2009 mezi vlastníky další byt. Celkem správě SBD zůstává 5 bytů (1x garsonka a 4x 3+1) s podílem 366/8765.

starší událost 31.01.2009
IV. kolo odečtů bytových vodoměrů
Po IV. kole odečtu vodoměrů jsou ve vchodech 2027-2030 odečteny všechny vodoměry.

starší událost 23.12.2008
Veselé vánoce a šťastný Nový rok 2009 přejí členové domovního výboru a kontrolní komise

starší událost 10.12.2008
Změna podílu SBD Pokrok
Dle informací z oddělení evidence v SBD Pokrok přechází od 01.01.2009 mezi vlastníky další 2 byty. Celkem správě SBD zůstává 6 bytů (2x garsonka a 4x 3+1) s podílem 337/8765.

starší událost 30.11.2008
Shromáždění vlastniků - tabulka neúčasti
20302029202820272026
3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 21, 25,   32, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61,   64, 69, 71, 73, 76, 79, 80, 83, 84, 86, 91,   97, 98, 99, 100, 102, 108, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123,   128, 129, 130, 132, 135, 136, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155,  
1016111517
Z rozhodnutí shromáždění vlastníků bude zápis ze shromáždění distribuován do poštovní schránky každého vlastníka. V zápise budou rovněž uvedeni vlastníci nespolupracující na zhodnocení našeho domu.
starší událost 30.01.2007
III./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 23.01.2007
II./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 12.01.2007
Odečet vodoměrů
Dne 12. ledna 2007 od 16:00 do21:00 byl proveden odečet vodoměrů.

starší událost 09.01.2007
I./2007 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 22.12.2006
Změna počtu družstevníků v domě Nad Opatovem
Od ledna 2007 vlastní SBD Pokrok v našem domě jen 11 bytů, což představuje 623 hlasů.

starší událost 06.12.2006
XXV. až XXVII./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 24.10.2006
XXII. až XXIV./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 17.10.2006
XXI./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 03.10.2006
XX./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 26.09.2006
XIX./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 19.09.2006
XVIII./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 12.09.2006
XVII./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 05.09.2006
XVI./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 22.08.2006
XV./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 09.08.2006
XIV./2006 schůze domovního výboru
Běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 26.07.2006
XIII./2006 schůze domovního výboru
Příprava změn v předpisu, běžné úkoly rutinní správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 15.06.2006
XII./2006 schůze domovního výboru
Řešení události vzniklé na shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 14.06.2006
Shromáždění vlastníků
Dne 14. června 2006 proběhlo shromáždění vlastníků v Klubu seniorů Křejpského. Na prezenční listině se při součtu přítomných či zastoupených objevilo číslo 101 bytů (nepřišel zástupce SBD Pokrok - 13bytů).
Na shromáždění byl přítomen zástupce správcovské firmy Trigema-Real, p. Hošek. V průběhu prezentace a části shromáždění rozdával vyúčtování roku 2005. Kdo jej nedostal či nebyl přítomen si jej může vyzvednout na schůzi výboru nebo u p. Kapka, byt 70/2028.
Pro účely vyúčtování roku 2005 byla zřízena nová sekce "Vyúčtování 2005".
viz zápisy ze shromáždění

starší událost 13.06.2006
XI./2006 schůze domovního výboru
Příprava shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 04.06.2006
Pozvánka na shromáždění vlastníků
Shromáždění vlastníků proběhne ve středu 14.06.2006 od 18:00 v jídelně Klubu seniorů. Účast nutná, bude se jednat o důležitých otázkách ekonomiky provozu domu. V případě, že se nemůžete zúčastnit, pověřte prosím někoho jako Vašeho zástupce (formuláře plné moci najdete zde ).
>> pozvánka na shromáždění <<

starší událost 16.05.2006
X./2006 schůze domovního výboru
Řešení úkolů běžné agendy a správy domu, příprava shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 02.05.2006
IX./2006 schůze domovního výboru
Řešení úkolů běžné agendy a správy domu, jednání ohledně předání rekonstrukce vchodu, příprava shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

starší událost 11.04.2006
VIII./2006 schůze domovního výboru
Řešení úkolů běžné agendy a správy domu.
viz zápisy výboru

starší událost 06.04.2006
Omezená dodávky vody - snížení tlaku
Pražské vodovody a kanalizace Vám oznamují, že z důvodu opravy vodovodních armatur v AKO Chodová bude omezená dodávka vody v termínu od 19.04.2006 07:00 do 20.04.2006 12:00. Náhradní zásobování nebude zajištěno, neboť dodávka vody nebude přerušena, pouze omezena.
viz dopis PVK

starší událost 28.03.2006
VII./2006 schůze domovního výboru
Úkony rutinní správy objektu a komunikace se správcem. Rekonstrukce vchodů. Příprava strategie regenerace celého domu.
viz zápisy výboru

starší událost 23.03.2006
I./2006 schůze kontrolní komise
Jednání o činnosti výboru dle výsledků a dodaných podkladů.
viz zápisy kontrolní komise

starší událost 20.03.2006
Podomní prodejci služeb
Vzhledem k množícím se případům návštev "podivných - podomních" obchodníků, uvádíme bezpečný postup jednání s nimi a jejich nabídkami ... formát DOC - PDF

starší událost 14.03.2006
VI./2006 schůze domovního výboru
Příprava podkladů pro jednání kontrolní komise. Stav potvrzování stavu vodoměrů. Zpráva o činnosti správce, a ekonomický přehled hospodaření domu za zimní období.
viz zápisy výboru

starší událost 28.02.2006
V./2006 schůze domovního výboru
Úkony rutinní správy objektu a komunikace se správcem. Řešení konkrétních potřeb vlastníků. Zpráva o průběhu výměny vodoměrů a ověřování správnosti odečtů (emailem či dotazníkem).
viz zápisy výboru

starší událost 21.02.2006
Setkání s vlastníky bytů v 7. patrech
Se konalo 21.02.2006 od 19:00 v salonku Klubu seniorů, Křejpského 1502.

starší událost 14.02.2006
IV./2006 schůze domovního výboru
Vyřizování běžných úkonů spojených s provozem domu. Komplexní řešení neplatičů. Kontrola činnosti správce domu. Šetření průběhu výměny vodoměrů.
viz zápisy výboru

starší událost 11.02.2006
Změna okrskáře Městské policie
Dle informace ze zpravodaje Klíč č.2/2006 je pro náš okresek od 1.1.2006 jmenován Štefl Václav. Fotografii a kontaktní číslo najdete v telefonech.

starší událost 03.02.2006
II. termín výměny vodoměrů
Datum II. termínu výměny vodoměrů byl určen na pátek 03.02.2006 od 9:00 do 14:00, vždy po hodině směrem od vchodu 2030 k 2026.

starší událost 31.01.2006
III./2006 schůze domovního výboru
Úkony rutinní správy objektu a komunikace se správcem Trigema, p. Dvořákem. Dořešení úklidu domu.
viz zápisy výboru

27.01.2006
Oznámení - změna technika
V našem objektu došlo ke změně technika správy. Informace o kontaktech na jednotlivé pracovníky Trigema Real s.r.o. jsou rovněž vyvěšeny na nástěnce u vchodů. Nový technik se jmenuje Jiří Dvořák, a jeho mobilní číslo je 737 283 252.

17.01.2006
II./2006 schůze domovního výboru
Řešení úklidu domu s novou firmou, hlášení o průběhu výměny vodoměrů, příprava rozúčtování roku 2005, nastavení pevných termínů úkolů pro správce domu.
viz zápisy výboru

03.01.2006
I./2006 schůze domovního výboru
Kontrola rutinní správy domu, příprava schůzky s vlastníky v 7. patrech, kontrola příprav pro odečet a výměnu vodoměrů. Návrh drobných oprav domu, kompletace podkladů pro roční vyúčtování.
viz zápisy výboru

27.12.2005
XXXX. schůze domovního výboru
Příprava na roční vyúčtování, řešení úklidu domu.
viz zápisy výboru

27.12.2005
odečet stavu plynoměrů
Dne 27.12.2005 došlo (mělo dojít) k odečtům stavu plynoměrů v bytech. Dle sdělení ODEM nejsou od roku 2004 nalepovány kontrolní nálepky. Pokud u Vás k odečtu nedošlo, můžete nahlásit stav plynoměru na telefonním čísle 267053233, stačí vědět číslo plynoměru a stav.

13.12.2005
XXXIX. schůze domovního výboru
Předávání nových předpisů, řešení podnětů vlastníků, běžná agenda správy domu. Příprava na generální výměnu vodoměrů spojenou s odečtem spotřeby vody, příprava na bezproblémové roční vyúčtování roku 2005.
viz zápisy výboru

08.12.2005
distribuce předpisů nájemného platných od 1.1.2006
Ke dni 08.12.2005 bylo předáno 63 předpisů, z toho 14 na předáno na SBD Pokrok.

04.11.2005
předání předpisů, nevhodný druh odpadu
Předávání nových předpisů nájemného spolu s materiálu ohledně provozu domu bude probíhat v úterý a čtvrtek mezi 18:30 a 19:00 v kanceláři SVJ ve sklepení vchodu 2026. Jiný termín je možné sjednat emailem nebo telefonicky na čísle 272930971.
O stavu kontejnerového stání se hovořilo na shromáždění vlastníků, druh odvážeeného odpadu by měl odpovídat běžné spotřebě domácnosti (plasty,papír,sklo a jiné drobný). V uplynulém měsíci byl však uložen do popelnic i jiný zcela nevhodný obsah (linoleum,garnýže apod), poslední stav byl zdokumentován a výsledek vidíte zde:

obrázek č.1    obrázek č.2    obrázek č.3    obrázek č.4    obrázek č.5
obrázek č.6    obrázek č.7    obrázek č.8    obrázek č.9

... do popelnicového stání doposud nebyl zaveden kamerový systém.

29.11.2005
XXXVIII. schůze domovního výboru
Řešení smlouvy s úklidu domu, poslední úpravy nových předpisů, kontrola běžného provozu.
viz zápisy výboru

22.11.2005
XXXVII. schůze domovního výboru
Shrnutí výsledků shromáždění vlastníků, běžné úkoly spojené s provozem domu.
viz zápisy výboru

15.11.2005
shromáždění vlastníků
Dnes 15.11.2005 proběhlo shromáždění vlastníků Společenství pro dům Nad Opatovem s účastí 92 bytů a hlasovacím podílem 5602 z 8765 hlasů.
viz zápisy ze shromáždění

08.11.2005
XXXVI. schůze domovního výboru
Organizační a dokumentová příprava shromáždění vlastníků, distribuce pokladů pro shromáždění.
viz zápisy výboru

08.11.2005
IV. schůze kontrolní komise
Jednání o činnosti výboru dle výsledků a dodaných podkladů.
viz zápisy kontrolní komise

01.11.2005
XXXV. schůze domovního výboru
Příprava shromáždění vlatníků. Distribuce pokladů pro shromáždění a opravných vyúčtování.
viz zápisy výboru

30.10.2005
Pozvánka na shromáždění vlastníků
Shromáždění vlastníků proběhne ve úterý 15.11.2005 od 18:00 v jídelně ZŠ Mikulova.
Účast nutná, bude se jednat o důležitých otázkách ekonomiky provozu domu. V případě, že se nemůžete zúčastnit, pověřte prosím někoho jako Vašeho zástupce (formuláře plné moci najdete zde ).
>> pozvánka a podklady pro shromáždění <<

29.10.2005
Shromáždění 22.09.2005
Zápis a kompletní přehled shromáždění konaného 22. září 2005 byl dokončen.
viz shromáždění

25.10.2005
XXXIV. schůze domovního výboru
Příprava shromáždění vlatníků. Přehled plánu revitalizace domu s časovým rozložením v několika variantách. Úprava záloh na služby pro zimní sezónu.
viz zápisy výboru

18.10.2005
XXXIII. schůze domovního výboru
Příprava shromáždění vlatníků. Řešení potřeb vlastníků a neplatičů. Přehled plánu revitalizace domu s časovým rozložením v několika variantách. Úprava záloh na služby pro zimní sezónu.
viz zápisy výboru

03.10.2005
Nová pošta
Od 3. října 2005 je v provozu nová poštovní budova pro náš dům. Je v ulici Podjavorinské, naproti obchodu Julius Meinl. Provoz je plně modernizován, odbavení u jednotlivých okének probíhá podle číselného pořadníku. U vchodu je nutné si odebrat pořadní lístek.
obrázek pošty č.1   obrázek pošty č.2

01.10.2005
Náhradní termín revize plynu a pasportizace
Náhradní termín revize plynu a pasportizace by správce domu stanoven na 11.10.2005 od 17:00 do 19:00 hodin. Kontrolu plynu a pasportizaci bytu (úpravy bytu, počet článků radiátoru) provede p. Čížek a pí. Čížková. Zajistěte
prosím přístup do bytu ve stanoveném termínu, v případě nepřítomnosti vlastníka (uživatele) bytu nebude moci
proběhnout návštěva a dotyčný vlastník bude hradit náklady na návštěvu v dalším náhradním termínu.

22.09.2005
Pozvánka na shromáždění vlastníků k referendu
Shromáždění vlastníků proběhlo ve čtvrtek 22.09.2005 od 18:30 v jídelně ZŠ Mikulova.
Účast byla uspokojující, jednalo se o důležitých věcech ohledně správy a revitalizací domu.
viz shromáždění

20.09.2005
XXXII. schůze domovního výboru
Příprava shromáždění s referendy. Řešení potřeb vlastníků a neplatičů.
viz zápisy výboru

14.09.2005
Omluvný dopis I. RTN
Po vyřešení všech žádostí o revizi vyúčtování topné sezóny 2004 přišel zcela neočekávaný dopis od I.RTN, se šokujícím obsahem. Posuďte sami a sledujte, co vše se múže stát když to nebudeme hlídat sami ...
viz dopis od I.RTN

12.09.2005
XXXI. schůze domovního výboru společná s kontrolní komisí
Příprava shromáždění s referendy, přehled dosavadní činnosti výbor a kontrolní komise. Jednání o plánech postupu revitalizace domu. Řešení potřeb vlastníků a neplatičů.
viz zápisy výboru

05.09.2005
XXX. schůze domovního výboru
Zpracování referenda, upřesnění programu shromáždění vlastníků, odsouhlasení průběhu rekonstrukce vchodu 2030, dokončovací práce na vyúčtování roku 2004.
viz zápisy výboru

03.09.2005
Přerušení dodávky vody
Pražské vodovody a kanalizace Vám oznamují z důvodu revize elektrorozvodny přerušení dodávky vody v termínu od 21.09.2005 23:00 do 22.09.2005 04:00. Náhradní zásobování nebude zajištěno, neboť přerušení dodávky vody je v nočních hodinách a na krátké časové rozmezí.
viz dopis PVK

01.09.2005
Změna odvozce odpadu na uzemí Prahy 11
Pražské služby oznamují změnu odvozce odpadu z firmy REMONDIS, spol.s.r.o. na Pražské služby, a.s. s účinností od 01.09.2005. Tato informace je zcela nečekaná a tak vznikl problém s navýšením počtu odpadových kontejnerů v našem přístěnku, který bude třebat ještě dořešit.
Odvoz dle informačních samolepek bude probíhat každé pondělí, čtvrtek a sobotu.
viz dopis Pražských služeb

01.09.2005
Stav naší pošty, článek z Klíče
V zpravodaji Prahy 11 (Klíči) je článek o naší spádové poště. Mnozí s ní nemají zrovna milé zkušenosti. Již nějaký čas se v Podjavorinské ulici č.p. 1595 staví nová pošta, kde jak doufáme bude rychlost odbavení vyšší. Když půjde vše podle plánu, tak se na novou poštu můžeme těšit už v říjnu 2005.
viz celý článek

23.08.2005
XXIX. schůze domovního výboru
Příprava na shromáždění vlastníků, odsouhlasení připomínek a nákladů na rekonstrukci vchodu 2030.
viz zápisy výboru

07.08.2005
Diskuzní fórum
Dnes bylo dokončeno vytvoření jednoduchého diskuzního fóra pro zjednodušenou komunikaci mezi obyvateli domu.
viz diskuzní fórum

09.08.2005
XXVIII. schůze domovního výboru
Příprava na shromáždění vlastníků, vyúčtování roku 2004 a řešení nových reklamací,
přehled prací na rekonstrukci vchodu 2030.
viz zápisy výboru

26.07.2005
XXVII. schůze domovního výboru
Dokončování vyúčtování roku 2004 a řešení reklamací, analýza rekonstrukce vchodu 2030.
viz zápisy výboru

19.07.2005
XXVI. schůze domovního výboru
Řešení úkolů domovní správy, příprava podzimního shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

19.07.2005
Stavební povolení pro zasklení lodžie
Hromadné stavební povolení pro zasklení lodžie najdete v sekci ke stažení.

12.07.2005
XXV. schůze domovního výboru
Řešení úkolů domovní správy, přehled vyúčtování roku 2004, příprava podzimního shromáždění vlastníků.
viz zápisy výboru

11.07.2005
zahájení rekonstrukce vchodů
Rekonstrukce vchodů byla zahájena ve vchodě 2030, dokumentace a přehled výběrového řízení k nahlédnutí během schůzí domovního výboru. Částečný projekt bude zveřejněn i v sekci "projekty".

30.06.2005
Vyúčtování sezóny za rok 2004
Vyúčtování předpisů záloh za rok 2004 najdete ve svých poštovních schránkách.
Případné nejasnosti rádi vysvětlíme telefonicky nebo emailem

28.06.2005
Grilovací akce "SEJDEME SE PŘED DOMEM"
Grilovací podvečer dne 28.06.2005 pod našimi balkóny se zdařil a dle hodnocení byla účast slušná.
foto z akce

21.06.2005
XXIV. schůze domovního výboru
Dokončení převodu správy domu od SBD Pokrok, příprava na finanční vyrovnání vyúčtování za rok 2004, koncepční řešení odečtu vodoměrů, zpráva o řešení neplacených nájmů, příprava grilovací akce.
viz zápisy výboru

14.06.2005
XXIII. schůze domovního výboru
Doplněny zápisy z jednání domovního výboru.
viz zápisy výboru

11.06.2005
XXII. schůze domovního výboru, úprava seznamu dlužníků, info k provozu domu
7. 6. na schůzi domovního výboru proběhlo jednání o realizaci nových vchodů, dostali jsme možné návrhy úprav
domu a okolí. Proběhlo jednání se zástupcem správce objektu Trigema Real p. Pitelkou.
Upřesnění stavu plateb vlastníků a poplatků spojených s provozem domu.
viz zápisy výboru , placení , projekty , správa domu

11.06.2005
Úklid společných prostor domu
Vážení spolubydlící, v souladu s usnesením Shromáždění vlastníků dne 22.03.2005 proběhne po 10.07.2008 generální úklid a vyklizení společných prostorů. Podrobnější informace budou vyvěšeny na nástěnce u výtahu.
informace z vývěsky

31.05.2005
XXI. schůze domovního výboru
Doplněny zápisy z jednání domovního výboru.
viz zápisy výboru

29.05.2005
XIX. - XX. schůze domovního výboru, úprava seznamu dlužníků
Doplněny zápisy z jednání domovního výboru.
viz zápisy výboru, placení

22.05.2005
Daň z nemovitosti
Vlastníků bytů se týká placení daně z nemovitosti. Ochranná lhůta 15 let od stavby domu uplynula již loni.
Uvádíme číslo účtu pro platbu FÚ Praha-Jižní město:
účet: 7755-0027628041/0710
konstatní symbol: 1149
variabilní symbol: rodné číslo vlastníka
Z dosud získaných informací uvádíme výši platby:
Garsonka 29m2
176Kč
2 Garsonka - 41m2
???
3+1/L 78m2
466Kč

19.05.2005
Příkaz k čerpání nájemného inkasem z účtu České spořitelny
Dne 19.05.2005 v 11:00 byl podán příkaz k čerpání nájemného inkasem z účtu České spořitelny.
Celkem se jednalo o 32 nájmů. Výsledek: 29 prošlo, 3 neprošlo (nepovolené čerpání)

18.05.2005
XVIII. schůze domovního výboru
Doplněny zápisy z jednání domovního výboru.
viz zápisy

13.05.2005
Platby nájemného v květnu 2005
Jak doufáme, tak si mnozí všimly nové informace o způsobu platby nájemného na květen 2005,
vyvěšeného v přízení vedle výtahu. Pokud jste vlastníci a na vývěsce se nevidíte, prosím
ozvěte se nám co nejdříve.
viz sekce "placení" nebo zde.

05.05.2005
XIV. - XVII. schůze domovního výboru
Doplněny zápisy z jednání domovního výboru.
viz zápisy

02.05.2005
Přehled placení nájemného
Máme tady nový měsíc a přichází kompletace placení nájemného. Přehledy a formy možných forem platby
najdete v sekci placení.

12.04.2005
XIV. schůze domovního výboru
Jednání s vlastníky, řešení problémů sousedského soužití, kontrola párování plateb za únor a březen 2005.
viz zápisy

01.04.2005
Přechod domu pod správu SVJ NAD OPATOVEM
Dnem 1. dubna 2005 jsme přebrali faktickou správu našeho domu od SBD Pokrok.
Platby nájemného za vlastníky musí být placeny na účet SVJ Nad Opatovem.

Družstevníci kteří ještě nemají podán družstvem návrh na zápis vlastnictví na katastrálním úřadě,
platí i nadále na původní účet SBD POKROK. V průběhu příštích dní se dozvíte,
kdo zodpovídá za jakou oblast činnosti ohledně správy domu, telefonní kontakty a další užitečné informace.

05.04.2005
XIII. schůze domovního výboru
Kontrola převedených smluv týkající se našeho objektu (elektřina, voda, pojištění, odpad).
viz zápisy

25.03.2005
XII. schůze domovního výboru
Vyhodnocení shromáždění vlastníků. Dokončování a kontrola faktického přebírání našeho domu.
Seznámení se přehledem zaplacených/nezaplacených předpisů nájemného za měsíc únor a březen 2005.
Pokud si nejste jisti správností Vašich plateb, napište nám
viz zápisy

15.03.2005
Pozvánka na shromáždění vlastníků
Zveme Vás na shromáždění vlastníků, které se bude konat v úterý 22.03.2005 od 18:00 v jídelně ZŠ Mikulova.
Přijďte prosím v co největším počtu, bude se jednat o důležitých věcech ohledně správy domu.
>> pozvánka <<

09.03.2005
XII. schůze domovního výboru
Jednání s Českou spořitelnou ohledně sběrných účtů, příprava na párování plateb mezi SBD a SVJ.
viz zápisy

01.03.2005
XI. schůze domovního výboru
Vyhodnocení shromáždění vlastníků a příprava na větší informovanost vlastníků o neschválených
bodech programu (především o správci domu).
viz zápisy

23.02.2005
Shromáždění vlastníků
Od 18:00 se konalo letošní I. shromáždění vlastníků na které přišel i zástupce družstevníků
ing. Sova. I přes poměrně dlouhé diskuse jsme se dostali až do 1/2 plánovaného programu.
Na jeden z hlavních bodů programu - volba správcovské firmy již nebyl dostatek hlasů.
Podrobné zpravodajství přineseme v nejbližších dnech ...

15.02.2005
X. schůze domovního výboru
Kontrola plnění dosavadních úkolů. Finální úpravy programu shromáždění vlastníků a
rozdělení činností na shromáždění.
viz zápisy

15.02.2005
IX. schůze domovního výboru
Kontrola plnění dosavadních úkolů, příprava materiálů pro shromáždění vlastníků.
Hodnocení nabídek z výběrového řízení na správce objektu.
viz zápisy

08.02.2005
VIII. schůze domovního výboru
Kontrola plnění dosavadních úkolů, příprava materiálů pro shromáždění vlastníků.
Vyhodnocení roznášky domovních materiálů, kontrola smluv na SIPO a inkaso.
viz zápisy

02.02.2005
Jednání s vedením SBD
Při dalším jednání s vedením SBD Pokrok jsme opět postoupili o něco vpřed.

01.02.2005
VII. schůze domovního výboru
Vyhodnocení dosavadních úkolů, příprava materiálů pro shromáždění vlastníků.
Jednání o zřízení kontrolní komise a jejího jednacího řádu - JUDr. Vorel.
viz zápisy

25.01.2005
VI. schůze domovního výboru
Vyhodnocení dosavadních úkolů, příprava materiálů pro shromáždění vlastníků.
viz zápisy

20.01.2005
Pozvánka na shromáždění vlastníků
Zveme Vás na shromáždění vlastníků které se bude konat 23.02.2005 v 18:00 v jídelně ZŠ Mikulova.
Přijďte prosím v co největším počtu, bude se jednat o důležitých věcech ohledně správy domu.
>> pozvánka <<

19.01.2005
V. schůze domovního výboru
Kontrola plnění úkolů výboru, jednání s hosty, příprava na přesměrování plateb nájmu.
viz zápisy

12.01.2005
IV. schůze domovního výboru
Kontrola plnění úkolů výboru, jednání s hosty.
viz zápisy

05.01.2005
Založení bankovního účtu sdružení
Po vyhodnocení všech návrhů na požadavky které bude bankovní ústav splňovat,
bylo rozhodnuto pro Českou spořitelnu.
číslo: 97522349 / 0800

04.01.2005
Třetí schůze domovního výboru
Zhodnocení dosavadních jednání s SBD Pokrok a kontrola splněných úkolů.
viz zápisy

24.12.2004
Veselé vánoce a šťastný Nový rok 2005 přejí členové domovního výboru

20.12.2004
Druhá schůze domovního výboru
Zhodnocení dosavadních jednání s SBD Pokrok a kontrola splněných úkolů.
viz zápisy

03.12.2004
První schůze domovního výboru
V podvečer pátečního dne se uskutečnila I. schůze domovního výboru za účelem seznámí se
se situací ohledně převodu domu do osobního vlastnictví. Základní úkoly byly rozděleny
a s výsledky vás seznámíme v nejbližším termínu hned jak budou první výsledky jednání
s SBD Pokrok za námi.

22.09.2004
Přístřešek pro popelnice
Byl dokončen a předán k užívání. Klíče od vchodu jsou shodné s těmi od domovních dveří.

22.09.2004
Shromáždení společenství vlastníků za účasti notáře
se konalo 22. září 2004 od 18:00 v jídelně Základní školy Mikulova 1594, Praha 4.