Společenství pro dům-

Nad Opatovem 2026-2030

Nad Opatovem 2026/1

140 00   Praha 4

           

 

                                                                                  Praha,  14.9.2005

 

 

 

 

      Vážená paní, vážený pane,

                 

kontrolou jsme zjistili, že ve vyúčtování za rok 2004 u uživatelů bytů č. 125-129 se stala chyba , která ovlivnila vyúčtování všech ostatních uživatelů. Přijměte prosím, za to naši velkou omluvu.

 

Při rozúčtování nákladů základní složky na UT a TUV dle m2 byla  započitatelná a podlahová plocha výše uvedených uživatelů omylem zkrácena ke dni 30.6.2004, přestože v bytě bydleli  celé rozúčtovací období, tj. od 1.1.2004 – 31.12.2004.

 Místo celkové plochy objektu pro byty 8481,8 m2 bylo pro UT rozúčtováno 8369,62 m2 a pro TUV 8340,83 m2. Protože vyúčtování je poměrové , byly tak celkové náklady  základní složky, ze kterých se vypočítává jednotková cena na 1m2  přerozděleny menší plochou, než v objektu je ,a tím se tato jednotková cena navýšila v neprospěch ostatních uživatelů.

Stavy vodoměrů TUV a SV byly vyúčtovány správně, ale nezobrazily se v jednotlivých vyúčtováních uživatelů bytů č. 125,126,127,128,129.

 

Za vzniklou chybu se ještě jednou omlouváme a dle ústní dohody se zástupcem společenství v příloze přikládáme opravné individuální vyúčtování bytů č. 125,126,127,128 a 129.

 

Zároveň Vám zasíláme vyjádření k bytům, jejíchž opravy provedlo Vaše Společenství ve spolupráci s SBD Pokrok.

byt č. 59 a 121 – tyto byty  (dva ze 155) nebyly zpřístupněny k odečtu a nebyl na I.RTN s.r.o zaslán náhradní doklad odečtu, který byl neodečteným uživatelům vhozen do schránky. Vyúčtování bylo provedeno v souladu s vyhl. MMR 372/2001 Sb a  pravidel SBD Pokrok  průměrem z objektu

s navýšením 200% u TUV a SV.- přeúčtování bez navýšení provedlo Společenství

byt č. 146 – v tomto bytě byl odečet vodoměru SV proveden naposledy v roce 2001 a to se stavem 321 pom.m3. V následujících letech byl byt vyúčtováván průměrem s navýšením. Dne 5.1.2005 byl na vodoměru SV stav 1141 m3. Počáteční stav byl stanoven dle pravidel SBD Pokrok - ke stavu 321 m3 byly přičteny průměry bez navýšení  +45,83+36,35=403,18 m3. Spotřeby uživatele však byly vyšší než fakturované průměry bez navýšení a uživateli vyplynula spotřeba 737,8 m3. Rozdíl 16.263,- Kč zřejmě vznikl přeúčtováním a to se zápočtem i penalizačních m3.

byt č. 71 – omlouváme za pravděpodobně chybný zápis odečitatele do odečtového protokolu u vodoměru TUV. Odečtená hodnota – konečný stav byl  nižší (349) než počáteční (382,2). Skutečný stav vodoměru nám není k dnešnímu dni znám. Přeúčtování provedeno Společenstvím.

byt č. 002 – v roce 2003 byly uživatelce odpuštěno navýšení , které mělo být zohledněno ve vyúčtování za rok 2004. Tuto informaci však I.RTN s.r.o neobdržela a zohlednění muselo být provedeno dodatečně.

 

 

 

 

 

Přehled nákladů  byty:

teplo :

náklady na UT pro byty :                                    1,072.487,- 

oprava byty 125-129-doúčtování                             14.372,- Kč

 

za rok 2004 vyúčtováno celkem                         1,086.859,- Kč

v roce 2005 převod nákladů   UT                        -14.372,- Kč

 

Teplá užitková voda – ohřev

náklady na ohřev TUV byty                                   604.891,89 Kč

opr.byty 59,121,2,71 + 125-129                             -10.671,79 Kč

celkem vyúčtováno za rok 2004                             594.220,10 Kč

převod v roce 2005 do nákladů TUV byty            10.671,79 Kč

 

SV pro TUV

náklady byty                                                    262.263,03 Kč

opr.byty 59,121, 2,71                                          -8.506,30 Kč

celkem vyúčtováno za rok 2004                       253756,73 Kč

převod SV pro TUV do r. 2005                            8.506,30 Kč

 

Studená voda

náklady byty                                                  404.753,27 Kč  

opr.byty  č.59,121,2,146                                - 32.337,33 Kč 

celkem vyúčtováno za rok 2004                     372.415,94 Kč 

převod SV pro rok 2005                                 32.337,33 Kč 

 

rozdíl nákladů služeb není znám

oprava byty 63 a 75                                            6.708,- Kč

 

 

 

Celkové náklady ze služeb pro rok 2005 činí + 43.851,42 pro byty.  

 

Náklady nebyty rok 2004 : teplo : 14.345,75 Kč

                                     ohřev TUV:     414,67 Kč

                                    SV pro TUV:       93,28 Kč

                                Studená voda:     184,69 

 

 

 

 

 

 

Ještě jednou se velice omlouváme za vzniklé problémy a jsme s pozdravem

 

 

                                                                                        Wolfová Jarmila

                                                                                        rozúčtovací oddělení

                                                                                              I.RTN s.r.o