Společenství pro dům Nad Opatovem

    Aktuality
       -> Archiv zpráviček
       -> Diskuzní fórum
       -> Ankety

    Správa domu
       -> Hlášení poruchy
       -> Revize objektu

    Platební morálka
       -> Vyúčtování 2023

    Stanovy

    Výbor

    Kontrolní komise

    Shromáždění

    Projekty

    Ke stažení

poslední aktualizace:
21.06.2023 08:06


Valid HTML 4.01 Transitional

 
>> nejbližší plánované události <<
v roce 2023: výběr správcovské firmy
v roce 2023: výběr dodavatele vodoměrů
Zasláním Vaší emailové adresy zjednodušíte komunikaci s výborem SVJ.
V současné době komunikuje emailem se 153 vlastníky

nová událost 20.06.2023
hluk ze staveb
Ke stavebním pracem na objektu Sandra obdržel výbor tento oficiální dokument.
Čerstvou informací je požadavek další stavební úpravy v naší blízkosti.

nová událost 20.06.2023
přehled stavu vyúčtování roku 2022
Nevyřešené byty:
Nedoplatky: 13, 59, 64, 74, 96, 116, 117, 122, 139, 147, 155 (splatnost 30.06.2023)
Přeplatky: 35, 40, 72, 97, 108, 118 (nebylo požádáno o vyplacení)

nová událost 15.06.2023
obchodní nabídka společnosti Vodafone
Dne 22.06.2023 od 16:00 navštíví náš bytový dům obchodní zástupci společnosti Vodafone (nástupce exUPC).
Leták / Akční nabídka

starší událost 03.04.2023
Odstávka teplé vody
Z důvodu havarijní opravy vodovodního potrubí nepoteče ve čtvrtek 06.04.2023 mezi 8 a 16 hodinou teplá voda.

nová událost 01.04.2023
Ukončení provozu původních karet/čipů
Od soboty 01.04.2023 nejsou funkční původní karty a čipy. Aktivní jsou pouze nově předané vlastníkům či pověřeným osobám.

starší událost 28.03.2023
Distribuce nových čipů od vstupu
7. a hrazený termín - úterý 28.03.2023 19:30-19:40 v kanceláři SVJ ve vchodu 2030 (vstup od schránek)
Týká se bytů: 72, 79, 108, 139, 147, 151
Ukončení funkčnosti původních karet a čipů je plánováno na 31.03.2023

starší událost 17.03.2023
Distribuce nových čipů od vstupu
6. termín - úterý 21.03.2023 19:30-19:45 v kanceláři SVJ ve vchodu 2030 (vstup od schránek)
Další termín bude zpoplatněn.

starší událost 17.03.2023
Distribuce nových čipů od vstupu
Byty s nevyzvednutými čipy:
9, 13, 14
33, 53, 57
66, 72, 79
98, 108, 118, 121
137, 139, 147, 148, 151, 154
V případě vyzvednutí čipů nájemcem je nutné si zjistit autorizační kód z portálu vlastníků.

starší událost 16.02.2023
Distribuce nových čipů od vstupu
Od 17.02.2023 bude zahájena distribuce nových čipů od vstupu. Každý byt dostane příslušný počet nových čipů - viz informační email.
Nejoptimálnější řešení je vrácení stávajících karet a čipů, nebude pak docházet k nedorozumění s funkčností.
Vlastníci aktivně užívající byt mají přednost.
V případě vyzvednutí čipů nájemcem je nutné zaslat z kontaktního emailu žádost o změnu přebírající osoby, včetně její identifikace (např. OP).


starší událost 03.01.2023
Odečty bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2022 se bude konat v termínech:
vchod 2030čtvrtek 5. ledna 2023 od 18:30
vchod 2029pátek 6. ledna 2023 od 18:30
vchod 2028sobota 7. ledna 2023 od 10:00
vchod 2027sobota 7. ledna 2023 od 13:00
vchod 2026pondělí 9. ledna 2023 od 18:30
Odečty bude provádět brigádník.
Změna termínu je možná pouze emailem. Jiný než fyzický odečet vodoměrů nebude akceptován.

starší událost 13.09.2022
Shromáždění vlastníků
Ve středu 12.10.2022 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 24.08.2022
dveře k metru - načítání karet/čipů
Ke 24.08.2022 22:00 neprovedlo, i přes 7 termínů, načtení karet/čipů 12 bytů.
Jsou to: 4, 19, 24, 59, 64, 67, 79, 83, 98, 125, 139, 146

starší událost 15.08.2022
dveře k metru
Na středu 17.08.2022 od 19:00 do 19:30 hodin je vyhlášen další termín načítání karet a čipů pro nový systém. Výbor plánuje kompletní přepnutí na nový dveřní systém v září 2022, dojde tedy k výměně čteček i na straně ke zvonkům.

starší událost 10.08.2022
dveře k metru - načítání karet/čipů
Ke 10.08.2022 22:00 neprovedlo, i přes 5 termínů, načtení karet/čipů 18 bytů.
Jsou to: 2,3,4,5,18,19,24,59,64,67,79,83,98,106,125,127,139,146

starší událost 08.08.2022
dveře k metru
Na středu 10.08.2022 od 20 do 21 hodin je vyhlášen další termín načítání karet a čipů pro nový systém. Dle přehledu se zatím načítání zúčastnilo cca 2/3 vlastníků. Akce proběhne v místnosti u schránek vchodu 2030.

nová událost 01.08.2022
odstávka teplé vody
Na základě informace od PTAS bude od 25.08.2022 00:00 od 26.08.2022 23:59 odstávka tepla. Vzhledem k umístění výměníkové stanice v našem objektu, nepoteče v uvedené době teplá voda.

starší událost 01.07.2022
omezení dodávky vody
Na základě informace od PVK dojde mezi 12.07.2022 23:00 a 13.07.2022 04:00 k omezení dodávky vody. Vzhledem k umístění výměníkové stanice v našem objektu, bude se toto týkat studené i teplé vody.

starší událost 16.06.2022
dveře k metru
   Omlouváme se za několik týdnů neuzavřené dveře směrem k metru. Byli jsme vedeni snahou namontovat na tyto dveře čtečky, které budou schopny číst karty a čipy, které máme k dispozici, a tím se vyvarovat potřebě současné výměny čteček k Sandře a všech karet i čipů naráz.
   Takové čtečky již máme k dispozici, ukázalo se však, že zabezpečení současných systémů je tak vysoké, že se nám na back-endu nepodařilo nahrát jejich databázi ze starého systému do nového systému jednorázově. Proto bude nutné všechny čipy a karty, které máte k dispozici, individuálně do systému načíst, jinak nebude možné jimi dveře od metra při příchodu do domu otevřít.
   Načítání čipů do systému bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 19,00 do 20,30 v kanceláři výboru ve vchodu 2030 a to 21., 23., 28, a 30. června. Do načtení čipů nebo karet pro přístup do domu používejte vchody směrem od Sandry. Zde zůstávají plně funkční původní čtečky.
Za způsobené nepříjemnosti se omlouváme, ale vzhledem k nutnosti dveře začít zavírat, nemáme v současné době k dispozici jednodušší řešení.

nová událost 09.05.2022
optické připojení CETIN
Bylo zjištěno že někteří vlastníci realizovali bez souhlasu správce/výboru optické připojení z patrového elektrorozvadeče do bytové jednotky.
Bohužel zcela nevhodným způsobem. v1 v2 v3 v4 v5
§ 1175 odst. 1 o. z. vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
Upozorňujeme vlastníky na NEDOŘEŠENÝ právní vztah mezi SVJ a CETIN - není smlouva o "Umístění veřejné komunikační sítě".

starší událost 02.05.2022
Vyúčtování roku 2021
Dne 02.05.2021 bylo dokončeno zpracování vyúčtování nákladů roku 2021 a dokumenty vystaveny na portál vlastníků. Stejný den byla odeslána informační SMS vlastníkům s mobilním číslem.
Přístup pomocí emailu či SMS mají všichni vlastníci.

starší událost 13.01.2022
Odečty bytových vodoměrů - neodečtené byty
V bytech číslo 9, 33, 55, 59, 61, 64, 78, 79, 83, 134, 137 se v řádném termínu nepodařilo vodoměry odečíst.
Náhradní termínu odečtu je 17.01.2022 mezi 19 a 20 hodinou..

starší událost 23.12.2021
Odečty bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2021 se bude konat v termínech:
vchod 2030čtvrtek 6. ledna 2022 od 18:30
vchod 2029pátek 7. ledna 2022 od 18:30
vchod 2028pondělí 10. ledna 2022 od 18:30
vchod 2027úterý 11. ledna 2022 od 18:30
vchod 2026čtvrtek 13. ledna 2022 od 18:30
Změna termínu je možná pouze emailem. Jiný než fyzický odečet vodoměrů není akceptován.

starší událost 27.04.2021
Vyúčtování roku 2020
Dne 27.04.2021 bylo dokončeno zpracování vyúčtování nákladů roku 2020 a dokumenty vystaveny na portál vlastníků. Stejný den byla odeslána informační SMS vlastníkům s mobilním číslem.
Přístup pomocí emailu či SMS mají všichni vlastníci.

starší událost 19.04.2021
Změna bankovního účtu
Výbor SVJ se rozhodl přistoupit ke změně bankovního ústavu. Nový účet byl zřízen u FIO banky se stejným číslem účtu před lomítkem. Tedy 97522349 / 2010.
Nový účet má funkci běžného i inkasního účtu zároveň, doposud byly účty oddělené.
Vlastníci budou informováni obvyklým způsobem (email, SMS, nástěnka).
Dle předpokládaného časového plánu dojde k ukončení účtů v ČS do 31.08.2021

starší událost 07.04.2021
Výměna zvonkového systému (2)
Formulář pro prvotní zvonková čísla již není dostupný. Aktuálně zadaná čísla najdete na portálu vlastníků.
Zjednodušený obrázkový návod.
Aktivované tlačítko zvonkového systému poznáte podle vloženého popisku. Každý vchod má vlastní volací číslo.
Neaktivní tlačítka budou na základě žádosti z emailu vlastníka, na email výboru, zprovozněna do 1 týdne od žádosti.

starší událost 22.03.2021
Výměna zvonkového systému
Vážení spoluvlastníci, brzy bude instalován nový zvonkový a přístupový systém.
V první etapě bude instalováno zvonkové tablo, kde po stisknutí tlačítka bude vytočeno vámi zadané telefonní číslo (pevná linka, mobil).
Po přijmutí je možné hovořit. V případě odmítnutí/nedostupnosti následně vytáčí další (až tři) čísla v pořadí.
Žádáme proto vlastníky o:
- informaci jaké informace mají být na zvonku, kromě čísla bytu (pokud neuvedete bude uveden vlastník bytu)
- výběr čísel
Údaje uveďte do formuláře

starší událost 25.12.2020
Odečty bytových vodoměrů
Náhradní termín odečtů je stanoven na 18.01.2021 od 19:00 vzestupně podle čísel neodečtených bytů.

Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2020 se bude konat v termínech:
vchod 2030čtvrtek 7. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 3, 9, 16
vchod 2029pátek 8. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 57
vchod 2028pondělí 11. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 66, 69, 79
vchod 2027úterý 12. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 98, 106, 119
vchod 2026středa 13. ledna 2021 od 18:30
Změna termínu je možná pouze emailem. Jaký než fyzický odečet vodoměrů není akceptován.

starší událost 28.12.2020
Předměty nepatřící do kontejnerového stání
| lyže | sušák | TV | TV | TV | kufry | koberec | koberec | krabice

nová událost 01.12.2020
dodržování NOZ – hlášení nájemníků
Žádáme vlastníky, kteří pronajímají své byty o dodržování NOZ §1177; a to formou emailu: příjmení a jméno nájemců, kontaktní telefon, datum zahájení pronájmu, celkový počet osob v bytě (pouze jména osob starších 15 let), datum poučení nájemce o provozu bytového domu.

starší událost 22.10.2020
Revize plynových spotřebičů, pouze v bytech 3+1
Revize v 1. termínu neproběhla v bytech: 19, 38, 55, 59, 69, 124, 148
Náhradní termín je 02.11.2020 od 16:30

starší událost 22.10.2020
Revize plynových spotřebičů, pouze v bytech 3+1
Revize plynových spotřebičů v bytech je nutné provádět v 3. letých intervalech a je dána zákonem.
Níže uvedený termín není možné měnit a v případě nepřítomnosti je nutné vyčkat na vyhlášení náhradního termínu. 2. náhradní termín bude hrazen vlastníkem bytové jednotky v plné výši.
! ! ! V případě neumožnění revize bude vůči bytové jednotce postupováno dle zákona.
V případě že plynový spotřebič již nepoužíváte, oznamte tuto skutečnost emailem

vchod 2030čtvrtek 22. října 2020 od 16:15 do 16:45
vchod 2029čtvrtek 22. října 2020 od 16:45 do 17:30
vchod 2027čtvrtek 22. října 2020 od 17:30 do 18:00
vchod 2026čtvrtek 22. října 2020 od 18:00 do 18:45
vchod 2028čtvrtek 22. října 2020 od 18:45 do 19:15


starší událost 20.12.2019
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2019 se bude konat v termínech:
vchod 2030pondělí 6. ledna 2020 od 18:30
vchod 2029úterý 7. ledna 2020 od 18:30
vchod 2028čtvrtek 9. ledna 2020 od 18:30
vchod 2027pátek 10. ledna 2020 od 18:30
vchod 2026pondělí 13. ledna 2020 od 18:30

starší událost 10.12.2019
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 10.12.2018 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 24.09.2019
Topení ve vchodech 2030 a 2029
V úterý 24.09.2019 byla vlastníkům vchodů 2030, 2029 a části 2028 odeslána SMS zpráva se žádostí o potvrzení přijení všech radiátorů v bytě ke stoupačkám.
K 01.10.2019 17:00 přišla reakce pouze od 65 ze 70 bytů!
Chybí reakce od bytů:
vchod 2030 = 1, 4, 13, 20, 22
vchod 2029 = 37
Pro vysvětlení situace popisujeme celou událost:
V 21. května 2019 požádal některý z vlastníků o uzavření a kompletnímu vypuštění topného systému pro byty G+2G vchodů 2029+2030, a stoupačky v obývacím pokoji vchodů 2028+2029+2030.
Důvodem nejspíše byly práce na radiátoru v bytě. BOHUŽEL, opomněl nutnost topný systém opět napustit.
Tím, že porušil nařízení informovat výbor i vlastníky o této události, způsobil na začátku topné sezóny 2019/2020 značné komplikace.
Na základě této události bude jakákoliv rekonstrukce v bytech vlastníků podléhat schválení výboru (případně i kontrolní komise) a neplnění této povinnosti bude finanční trestáno!!!

starší událost 05.07.2019
Report email
Na emailové adresy vlastníků byl odeslán informační email č. 20190705 s informacemi o vyúčtování, NOZ, Sandře, apod.

starší událost 01.05.2019
Vyúčtování 2018
Elektronická distribuce vyúčtování rok 2018 byla zahájena. Ke dni 01.08.2019 chybí vyřešit 13 plateb vyúčtování.

starší událost 01.12.2018
Plánovaná výměna bytových vodoměrů
V lednu 2019 proběhne plánovaná výměna bytových vodoměrů. Přesný termín bude oznámen na nástěnce, emailem a v SMS.

starší událost 08.06.2018
Odstávka teplé vody
Odstávka dodávky teplé vody v našem domě se dle informací Pražské teplárenské uskuteční od 18.07.2018 do 20.07.2018.

starší událost 01.05.2018
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 22.05.2018 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků.
Hlavním bodem programu bude info o ukončení revitalizace.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 01.02.2018
Bytové digestoře
V rámci rekonstrukce vzduchotechniky budou v bytech s původní digestoří vyměněny za typ vlastním motorem. Napájení digestoře bude z bytového rozvodu.

starší událost 29.01.2017
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 23.02.2017 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem programu bude info o průběhu a pokračování revitalizace.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.
Osobní statistika
L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /DISK2/WWW/nadopatovem.cz/www/index.php:443 Stack trace: #0 {main} thrown in /DISK2/WWW/nadopatovem.cz/www/index.php on line 443