Společenství pro dům Nad Opatovem

    Aktuality
       -> Archiv zpráviček
       -> Diskuzní fórum
       -> Ankety

    Správa domu
       -> Hlášení poruchy
       -> Revize objektu

    Platební morálka
       -> Vyúčtování 2019

    Stanovy

    Výbor

    Kontrolní komise

    Shromáždění

    Projekty

    Ke stažení

poslední aktualizace:
10.04.2021 08:04


Valid HTML 4.01 Transitional

 
>> nejbližší plánované události <<
v roce 2021: výběr správcovské firmy
v roce 2021: výměna zvonkového a dveřního systému
Zasláním Vaší emailové adresy zjednodušíte komunikaci s výborem SVJ.
V současné době komunikuje emailem se 146 vlastníky

nová událost 07.04.2021
Výměna zvonkového systému (2)
Formulář pro prvotní zvonková čísla již není dostupný. Aktuálně zadaná čísla najdete na portálu vlastníků.
Zjednodušený obrázkový návod.
Aktivované tlačítko zvonkového systému poznáte podle vloženého popisku. Každý vchod má vlastní volací číslo.
Neaktivní tlačítka budou na základě žádosti z emailu vlastníka, na email výboru, zprovozněna do 1 týdne od žádosti.

starší událost 22.03.2021
Výměna zvonkového systému
Vážení spoluvlastníci, brzy bude instalován nový zvonkový a přístupový systém.
V první etapě bude instalováno zvonkové tablo, kde po stisknutí tlačítka bude vytočeno vámi zadané telefonní číslo.
Po přijmutí je možné hovořit. V případě odmítnutí/nedostupnosti následně vytáčí další (až tři) čísla v pořadí.
Žádáme proto vlastníky o:
- informaci jaké informace mají být na zvonku, kromě čísla bytu (pokud neuvedete bude uveden vlastník bytu)
- výběr čísel
Údaje uveďte do formuláře

starší událost 25.12.2020
Odečty bytových vodoměrů
Náhradní termín odečtů je stanoven na 18.01.2021 od 19:00 vzestupně podle čísel neodečtených bytů.

Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2020 se bude konat v termínech:
vchod 2030čtvrtek 7. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 3, 9, 16
vchod 2029pátek 8. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 57
vchod 2028pondělí 11. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 66, 69, 79
vchod 2027úterý 12. ledna 2021 od 18:30neodečtené byty: 98, 106, 119
vchod 2026středa 13. ledna 2021 od 18:30
Změna termínu je možná pouze emailem. Jaký než fyzický odečet vodoměrů není akceptován.

starší událost 28.12.2020
Předměty nepatřící do kontejnerového stání
| lyže | sušák | TV | TV | TV | kufry | koberec | koberec | krabice

nová událost 01.12.2020
dodržování NOZ – hlášení nájemníků
Žádáme vlastníky, kteří pronajímají své byty o dodržování NOZ §1177; a to formou emailu: příjmení a jméno nájemců, kontaktní telefon, datum zahájení pronájmu, celkový počet osob v bytě (pouze jména osob starších 15 let), datum poučení nájemce o provozu bytového domu.

starší událost 22.10.2020
Revize plynových spotřebičů, pouze v bytech 3+1
Revize v 1. termínu neproběhla v bytech: 19, 38, 55, 59, 69, 124, 148
Náhradní termín je 02.11.2020 od 16:30

starší událost 22.10.2020
Revize plynových spotřebičů, pouze v bytech 3+1
Revize plynových spotřebičů v bytech je nutné provádět v 3. letých intervalech a je dána zákonem.
Níže uvedený termín není možné měnit a v případě nepřítomnosti je nutné vyčkat na vyhlášení náhradního termínu. 2. náhradní termín bude hrazen vlastníkem bytové jednotky v plné výši.
! ! ! V případě neumožnění revize bude vůči bytové jednotce postupováno dle zákona.
V případě že plynový spotřebič již nepoužíváte, oznamte tuto skutečnost emailem

vchod 2030čtvrtek 22. října 2020 od 16:15 do 16:45
vchod 2029čtvrtek 22. října 2020 od 16:45 do 17:30
vchod 2027čtvrtek 22. října 2020 od 17:30 do 18:00
vchod 2026čtvrtek 22. října 2020 od 18:00 do 18:45
vchod 2028čtvrtek 22. října 2020 od 18:45 do 19:15


starší událost 20.12.2019
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody pro vyúčtování roku 2019 se bude konat v termínech:
vchod 2030pondělí 6. ledna 2020 od 18:30
vchod 2029úterý 7. ledna 2020 od 18:30
vchod 2028čtvrtek 9. ledna 2020 od 18:30
vchod 2027pátek 10. ledna 2020 od 18:30
vchod 2026pondělí 13. ledna 2020 od 18:30

starší událost 10.12.2019
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 10.12.2018 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 24.09.2019
Topení ve vchodech 2030 a 2029
V úterý 24.09.2019 byla vlastníkům vchodů 2030, 2029 a části 2028 odeslána SMS zpráva se žádostí o potvrzení přijení všech radiátorů v bytě ke stoupačkám.
K 01.10.2019 17:00 přišla reakce pouze od 65 ze 70 bytů!
Chybí reakce od bytů:
vchod 2030 = 1, 4, 13, 20, 22
vchod 2029 = 37
Pro vysvětlení situace popisujeme celou událost:
V 21. května 2019 požádal některý z vlastníků o uzavření a kompletnímu vypuštění topného systému pro byty G+2G vchodů 2029+2030, a stoupačky v obývacím pokoji vchodů 2028+2029+2030.
Důvodem nejspíše byly práce na radiátoru v bytě. BOHUŽEL, opomněl nutnost topný systém opět napustit.
Tím, že porušil nařízení informovat výbor i vlastníky o této události, způsobil na začátku topné sezóny 2019/2020 značné komplikace.
Na základě této události bude jakákoliv rekonstrukce v bytech vlastníků podléhat schválení výboru (případně i kontrolní komise) a neplnění této povinnosti bude finanční trestáno!!!

starší událost 05.07.2019
Report email
Na emailové adresy vlastníků byl odeslán informační email č. 20190705 s informacemi o vyúčtování, NOZ, Sandře, apod.

starší událost 01.05.2019
Vyúčtování 2018
Elektronická distribuce vyúčtování rok 2018 byla zahájena. Ke dni 01.08.2019 chybí vyřešit 13 plateb vyúčtování.

starší událost 01.12.2018
Plánovaná výměna bytových vodoměrů
V lednu 2019 proběhne plánovaná výměna bytových vodoměrů. Přesný termín bude oznámen na nástěnce, emailem a v SMS.

starší událost 08.06.2018
Odstávka teplé vody
Odstávka dodávky teplé vody v našem domě se dle informací Pražské teplárenské uskuteční od 18.07.2018 do 20.07.2018.

starší událost 01.05.2018
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 22.05.2018 se bude od 18 hodin konat shromáždění vlastníků.
Hlavním bodem programu bude info o ukončení revitalizace.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 01.02.2018
Bytové digestoře
V rámci rekonstrukce vzduchotechniky budou v bytech s původní digestoří vyměněny za typ vlastním motorem. Napájení digestoře bude z bytového rozvodu.

starší událost 29.01.2017
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 23.02.2017 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem programu bude info o průběhu a pokračování revitalizace.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 20.12.2016
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody se bude konat v termínech:
vchod 2030pondělí 2. ledna 2016 od 18:30
vchod 2029úterý 3. ledna 2016 od 18:30
vchod 2028čtvrtek 5. ledna 2016 od 18:30
vchod 2027pátek 6. ledna 2016 od 18:30
vchod 2026pondělí 9. ledna 2016 od 18:30

starší událost 09.11.2016
Závady a potíže při rekonstrukci
Prosíme vlastníky aby nahlašovali výboru jakoukoliv závadu či problém při probíhající revitalizaci domu.
Přehled nahlášených najdete zde a popis postup prací zde

starší událost 04.10.2016
Uzavření vchodů směrem k hotelu
Po konzultaci se stavební firmou a dozorem stavby bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto o uzavření vchodů od hotelu. Z bezpečnostně-technických důvodů je pro statiku lešení nutné postavit nosnou část v prostoru u zvonků.
Opatření bylo zrušeno

starší událost 21.09.2016
Shromáždění vlastníků
Ve středu 21.09.2016 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bylo schválení řešení vzduchotechniky, čerpání úvěru vs dotace a informace o stavu revitalize.
Statistiky přítomnosti vlastníků na shromáždění ukazují na tyto problémové byty:
17, 44, 91, 121, 122, 149 (0 - 2 účasti ze 16)

starší událost 25.08.2016
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 21.09.2016 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem programu bude výběr řešení vzduchotechniky a financování.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 01.07.2016
Odstávka teplé vody
Odstávka dodávky teplé vody v našem domě se dle informací Pražské teplárenské uskuteční od 11.07.2016 do 14.07.2016.

nová událost 10.06.2016
REKONSTRUKCE DOMU
V několika příštích týdnech budou zahájeny práce na rekonstrukci našeho domu. Jedná se o tyto hlavní části: střecha, okna, fasáda.
Důsledně sledujte domovní nástěnku a tyto stránky.
Důležité provozní info č.1
Termíny výměny oken - dle bytů - dokončeno. V několika bytech chybí doinstalovat vnitřní okenní žaluzie.
Termíny výměny kabelů - dokončeno.
Termíny proměření nových kabelů:
2030úterý 30.08.2016 od 08:30
2029úterý 30.08.2016 od 13:00
2028středa 31.08.2016 od 08:30
2027středa 31.08.2016 od 13:00
2026čtvrtek 01.09.2016 od 08:30
Postupovat se bude od horních patech směrem dolů.
starší událost 09.06.2016
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 09.06.2016 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bylo schválení nových stanov a rekonstrukce domu, představená týmem odborné firmy.
Podklady a informace o shromáždění najdete na portálu vlastníků.
Statistiky přítomnosti vlastníků na shromáždění ukazují na tyto problémové byty:
121, 122, 17, 43, 91, 149 (0 - 1 účast ze 14)

starší událost 06.06.2016
Shromáždění vlastníků
Ve čtvrtek 09.06.2016 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bude schválení revitalizace domu, tzn. výměna oken, zateplení pláště a střechy. A také schválení úpravy stanov pro soulad s NOZ.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.
Pokud se nemůžete zúčastnit udělte plnou moc partnerovi, sousedovi či členu výboru.

starší událost 06.06.2016
Vyúčtování roku 2015 - přeplatky a nedoplatky
Splatnost nedoplatků a nahlášení čísla účtu pro zaslání přeplatků bylo 31.05.2016.
Doposud nevyúčtované byty: 9, 17, 20, 43, 44, 45, 53, 59, 77, 91, 118, 119, 122, 145, 148

starší událost 16.03.2016
Vyúčtování roku 2015
Dnes bylo dokončeno zpracování vyúčtování nákladů za rok 2015 a předáno k distribuci. Vlastníci, kteří oznámili výboru svou emailovou adresu, dostali elektronický přístup k dokumentu vyúčtování, ostatní vlastníci obdrželi vyúčtování v papírové formě do poštovních schránek v domě.

starší událost 20.01.2016
Odečet bytových vodoměrů - náhradní termín
Odečet všech 310 bytových vodoměrů dokončen.

starší událost 11.01.2016
Odečet bytových vodoměrů - náhradní termín
V 1. kole odečtů bytových vodoměrů studené a teplé vody bylo zpracováno 141 bytů.
Chybí provést odečet v bytech: 24, 44, 53, 57, 72, 110, 113, 114, 125, 129, 130, 134, 140, 148

starší událost 18.12.2015
Odečet bytových vodoměrů
Odečet bytových vodoměrů studené a teplé vody se bude konat v termínech:
vchod 2030pondělí 4. ledna 2016 od 18:30
vchod 2029úterý 5. ledna 2016 od 18:30
vchod 2028středa 6. ledna 2016 od 18:30
vchod 2027čtvrtek 7. ledna 2016 od 18:30
vchod 2026pátek 8. ledna 2016 od 18:30

starší událost 15.12.2015
Shromáždění vlastníků
V úterý 15.12.2015 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program byla revitalizace domu, představená týmem odborné firmy.
Podklady a informace o shromáždění najdete na portálu vlastníků.
Statistiky přítomnosti vlastníků na shromáždění ukazují na tyto problémové byty:
121, 122, 17, 43, 91, 149 (0 - 1 účast ze 14)
44, 71, 7, 32, 33, 53, 79, 96, 98, 99, 113, 118, 138, 148 (2 - 3 účasti ze 14)

starší událost 30.11.2015
Shromáždění vlastníků
V úterý 15.12.2015 se od 18 hodin bude konat shromáždění vlastníků.
Nejdůležitějším bodem program bude revitalizace domu, tzn. výměna oken, zateplení pláště a střechy.
Účast vlastníka je dle stanov SVJ povinná. Pozvánku najdete též v poštovní schránce, domovní nástěnce a emailu.

starší událost 31.08.2015
Nadměrný odpad a jeho ukládání
Poslední dobou se množí případy ukládání nadměrného odpadu, patřícího do sběrného dvora, do kontejnerového stání SVJ. Identifikovaní vlastníci budou pokáráni a pokutováni.


starší událost 22.05.2015
Letní odstávka dodávky teplé vody
Dle informačního dopisu Pražské teplárenské proběhne v našem domě letní odstávka dodávky teplé vody v termínu 10.08.2015-16.08.2015

starší událost 12.05.2015
Shromáždění vlastníků
Ve úterý 12.05.2015 se od 18 hodin konalo shromáždění vlastníků za účasti 96 bytů s 65,37% hlasy.
Grafické vyjádření účasti, dokument prezentace a zápis (po ověření) najdete na portálu SVJ.
Dlouhodobá statistika účasti na shromáždění ukazuje byty s velmi nízkou účastí. Ze 13 evidovaných shromádění je 0% účast u bytů 121 a 122, pod hranicí 10% jsou byty 17 (SBD Pokrok), 43 (SBD Pokrok), 91 a 149. Naopak 100% účast má 22 bytů.

starší událost 19.04.2015
Montáž měřičů tepla
Montáž měřičů tepla v bytech byla dokončena ve 154 ze 155 bytů.

starší událost 20.03.2015
Distribuce vyúčtování roku 2014
Zpracování vyúčtování roku 2014 bylo dokončeno. Elektronickou verzi najdou vlastníci na web portálu vlastníků.
Vlastníci kteří email nemají nebo jej výboru SVJ neposkytli, dostali vyúčtování v papírové formě do poštovní schránky.

starší událost 03.03.2015
Montáž měřičů tepla
Montáž měřičů tepla v bytech se bude konat v nasledujících termínech:
vchod 2030středa 18. března 2015 od 08:00 do 10:30
vchod 2029sobota 14. března 2015 od 13:30 do 18:00
vchod 2028pátek 27. března 2015 od 16:00 do 20:00
vchod 2027pátek 27. března 2015 od 12:00 do 16:00
vchod 2026pátek 27. března 2015 od 08:00 do 12:00
Změnu termínu si můžete domluvit na telefonním čísle 737673021.

starší událost 01.03.2015
Distribuce vyúčtování roku 2014
Vyúčtování roku 2014 je téměř před dokončením. V průběhu března 2015 dostanou vlastníci emailovou výzvu k vyzvednutí elektronické verze vyúčtování roku 2014 z portálu vlastníků.
Vlastníci kteří email nemají nebo jej výboru SVJ neposkytli, dostanou vyúčtování v papírové formě osobně nebo do poštovní schránky.

starší událost 20.01.2015
Odečet bytových vodoměrů
Odečet všech 310ks bytových vodoměrů byl úspěšně dokončen.
Osobní statistika
L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /DISK2/WWW/nadopatovem.cz/www/index.php:443 Stack trace: #0 {main} thrown in /DISK2/WWW/nadopatovem.cz/www/index.php on line 443